Sale lekcyjne
Data Temat
2009-04-11 08:58 Basen kryty
2009-04-11 08:58 Sala taneczna
2009-04-11 08:58 Sala chemiczna
2009-04-11 08:57 Sala lekcyjna klasy VI
2009-04-11 08:57 Sala lekcyjna klasy V
2009-04-11 08:57 Sala lekcyjna klasy IV
2009-04-11 08:56 Sala lekcyjna klasy III
2009-04-11 08:56 Sala lekcyjna klasy II
2009-04-11 08:55 Sala lekcyjna klasy I
2009-04-11 08:55 Korytarz